ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ รายละเอียดข่าว รายละเอียด
10/11/2564 ขอให้ผู้ที่สมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามรายการไฟล์แนบ รายละเอียด

 

ว.ครูชำนาญการพิเศษ วันเริ่มอบรม
ปี-เดือน-วัน
วันสิ้นสุดอบรม
ปี-เดือน-วัน
วันปิดรับลงทะเบียน
เมื่อเลยวันปิดรับท่านสามารถลงทะเบียน
ในรุ่นถัดไปได้ (ปี-เดือน-วัน)
จำนวนรับ/สมัครแล้ว รายชื่อผู้รลงทะเบียน
(ประกาศหลังจากปิดรับลงทะเบียน)
ลงทะเบียน
และรายเอียด
ครูชำนาญการพิเศษ หลักสูตร 2564
รุ่นที่ 7 (2564)
09/12/2564 12/12/2564 03/12/2564 40 / รายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน

 

ว.ครูเชี่ยวชาญ วันเริ่มอบรม
ปี-เดือน-วัน
วันสิ้นสุดอบรม
ปี-เดือน-วัน
วันปิดรับลงทะเบียน
เมื่อเลยวันปิดรับท่านสามารถลงทะเบียน
ในรุ่นถัดไปได้ (ปี-เดือน-วัน)
จำนวนรับ/สมัครแล้ว รายชื่อผู้รลงทะเบียน
(ประกาศหลังจากปิดรับลงทะเบียน)
ลงทะเบียน
และรายเอียด
ครูเชี่ยวชาญ หลักสูตร 2564
รุ่นที่ 7 (2564)
09/12/2564 13/12/2564 03/12/2564 40 / รายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน

 

 

ว.ผอ./รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ วันเริ่มอบรม
ปี-เดือน-วัน
วันสิ้นสุดอบรม
ปี-เดือน-วัน
วันปิดรับลงทะเบียน
เมื่อเลยวันปิดรับท่านสามารถลงทะเบียน
ในรุ่นถัดไปได้ (ปี-เดือน-วัน)
จำนวนรับ/สมัครแล้ว รายชื่อผู้รลงทะเบียน
(ประกาศหลังจากปิดรับลงทะเบียน)
ลงทะเบียน
และรายเอียด

รุ่นที่ 7 (2564)
09/12/2564 12/12/2564 03/12/2564 40 / รายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน

 

ว.ผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ วันเริ่มอบรม
ปี-เดือน-วัน
วันสิ้นสุดอบรม
ปี-เดือน-วัน
วันปิดรับลงทะเบียน
เมื่อเลยวันปิดรับท่านสามารถลงทะเบียน
ในรุ่นถัดไปได้ (ปี-เดือน-วัน)
จำนวนรับ/สมัครแล้ว รายชื่อผู้รลงทะเบียน
(ประกาศหลังจากปิดรับลงทะเบียน)
ลงทะเบียน
และรายเอียด
ผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ หลักสูตร 2564
รุ่นที่ 7 (2564)
09/12/2564 13/12/2564 03/12/2564 40 / รายชื่อผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน

 

 

 
*** สิ่งที่ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเตรียม ***
***ท่านที่ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เมื่อส่งโทรสารหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาแล้ว
กรุณาโทรศัพท์สอบถามผลการส่งโทรสารอีกครั้งเนื่องจากอาจเกิดปัญหาจากการส่งโทรสาร ทำให้หน่วยพัฒนาไม่ได้รับหลักฐานดังกล่าว
ส่งผลให้ไม่มีชื่อท่านในการพัฒนารุ่นนั้นๆ ได้***

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           คณะศึกษาศาสตร์ | ติดต่อเรา

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ( Faculty of Education Thaksin University )
   สถานที่ตั้ง : เลขที่ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
   โทรศัพท์ / โทรสาร : 074-317631
  

Copyright© 2011 All right reseved. Power by Thanakrit Phaephon